Czy strona uprawniona do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko może poinformować o zmianie sytuacji rodzinnej w formie złożonego oświadczenia, czy powinna złożyć nowy wniosek o przyznanie świadczenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Nieaktualne, stan prawny na: 30 czerwca 2019 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 13 kwietnia 2017 r.

PYTANIE

Matka złożyła wniosek w dniu 4.04.2017 r. o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko. W składzie rodziny podaje pełnoletniego syna, urodzonego w 1997 r., który jest na jej utrzymaniu i nie posiada własnych dochodów. Decyzję rozpatrzono pozytywnie. Po upływie 6 miesięcy złożyła wniosek o zasiłek rodzinny na nowy okres zasiłkowy 2016/2017, w którym do składu rodziny nie podaje dorosłego syna, nie zgłasza tego faktu w świadczeniach wychowawczych. W styczniu 2017 r. w świadczeniach wychowawczych, zgłasza podjęcie pracy przez syna od 12.12.2016 r. Wezwaniem organ zwrócił się z prośbą o uzupełnienie zaświadczenia o wynagrodzeniu syna i wyjaśnieniu przyczyn zmiany składu rodziny. Wnioskodawczyni oświadcza, że syn nie jest już na jej utrzymaniu i prowadzi własne gospodarstwo domowe i prosi o wykreślenie syna ze składu jej rodziny, gdyż syn nie dokłada się do budżetu ogólnego rodziny.

Czy na podstawie takiego oświadczenia pod odpowiedzialnością karną można dokonać zmiany składu rodziny z uwagi na fakt, iż skład rodzinny powinien być taki sam jak w zasiłkach rodzinnych?

Czy strona ma złożyć nowy wniosek z pominięciem dorosłego syna?

Czy organ powinien wziąć dochody syna i przeliczyć nowe kryterium dochodowe i decyzję odmowną?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX