Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Sokołowska Marianna
Odpowiedzi udzielono: 27 maja 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Przekazując, stosownie do przepisu art. 133 ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020 r. poz. 256) – dalej k.p.a. do Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwołanie od decyzji ustalającej opłatę adiacencką wraz z aktami sprawy, organ wyraża swoje stanowisko, iż nie znalazł podstaw do uchylenia decyzji w myśl art. 132 k.p.a.

Czy to stanowisko (treść tego pisma) powinna otrzymać do wiadomości strona? 

Czy też jedynie poinformować stronę (odrębnym pismem), że odwołanie wraz z aktami sprawy zostało przekazane do Kolegium Odwoławczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?