Czy strona ponosi opłatę za KDR, gdy składa wniosek na kolejne urodzone dziecko?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Januszewska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 27 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pani posiada kartę dużej rodziny. Chce złożyć na kolejne dziecko urodzone.

Czy strona ponosi opłatę za KDR, gdy składa wniosek na kolejne urodzone dziecko?

Jak ma złożyć wniosek, czy na nowo wypisać wszystkich członków rodziny czy tylko to dziecko, na które chce otrzymać KDR?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access