Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2020 r.
Autor odpowiedzi: Tyra Bożena
Odpowiedzi udzielono: 9 czerwca 2017 r.

PYTANIE

Ojciec dzieci jest obywatelem Ukrainy złożył wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego w maju 2017 r. na troje dzieci. Karta pobytu wnioskodawcy oraz dzieci została wydana przez Wojewodę Pomorskiego z datą 13.04.2017 r. na pobyt stały, z dostępem do rynku pracy. Żona wnioskodawcy nie posiada karty pobytu. Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy został złożony przez Panią w dniu 10.01.2017 r. do Wojewody Pomorskiego. Rodzina nie posiada numeru PESEL. W 2015 r. Pan podjął zatrudnienie w Polsce. Wnioskodawca wraz z rodziną mieszka w Polsce od 2015 r. Pan złożył dokumenty dotyczące utraconego dochodu i dochodu uzyskanego w Polsce. Pani złożyła oświadczenie, iż 2014 r. i w 2015 r. nie pracowała. Dochód jaki uzyskała w 2014 r. i w 2015 r. to państwowa pomoc przy urodzenia dziecka. Pani złożyła oświadczenie o uzyskanym dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu w 2014 r. i w 2015 r., tj. państwowa pomoc przy urodzeniu dziecka.

Czy Pan ma prawo do świadczenia wychowawczego i zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego mimo, iż nie posiada numeru PESEL, a matka dzieci nie posiada karty pobytu?

Czy rodzina w opisanej sytuacji ma prawo do otrzymania Karty Dużej Rodziny?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?