Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Skalska Magdalena
Odpowiedzi udzielono: 30 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. Uprawniony do otrzymania ekwiwalentu jest członek OSP (pracownik, uczeń, student, emeryt, rolnik, bezrobotny) biorący udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, poza tymi, którzy za czas akcji zachowali prawo do wynagrodzenia.

Czy należy się ekwiwalent w sytuacji, gdy strażak uczestniczy w akcji lub w szkoleniu w czasie urlopu wypoczynkowego i w czasie trwania urlopu zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?