Czy stowarzyszenie zwykłe, które nie podlega wpisowi do KRS może być uznane za organizację prowadzącą działalność pożytku publicznego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kosicki Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina udzieliła stowarzyszeniu dotację z budżetu gminy na podstawie art. 16 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Stowarzyszenie te zgodnie z wpisem do KRS-u nie posiada statusu organizacji pożytku publicznego.

Czy w związku z tym można uznać, że organizacja ta prowadzi działalność pożytku publicznego?

Jest to o tyle ważne, że udzielając stowarzyszeniu dotacji na powyższych zasadach gmina powinna w swoim budżecie ująć ten wydatek w odpowiednim paragrafie.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX