Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Kowalski Radosław
Odpowiedzi udzielono: 31 grudnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Stowarzyszenie Na Rzecz Edukacji "POMOST" zakupiło w dniu 10.07.2020 r. Aktem Notarialnym nieruchomość (grunt + budynek). Stowarzyszenie jest wpisane do rejestru przedsiębiorców oraz do rejestru stowarzyszeń. W KRS jest informacja że Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego. Cele działania organizacji to m.in: wspomaganie inicjatyw w zakresie: edukacji, sportu, kultury i nauki (organizacja kursów, szkoleń, wykładów, konferencji, seminariów i narad. Działalność wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Współpraca z organizacjami społecznymi, organami władzy samorządowej, podmiotami gospodarczymi. Działalność gospodarcza z przeznaczeniem dochodu na realizację celów statutowych.

Czy w związku z tym Stowarzyszenie może zostać zwolnione z podatku od nieruchomości? Oraz z jakiego artykułu: art. 7 ust 1. pkt. 5 (prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności wśród dzieci i młodzieży, czy art. 7 ust 1. pkt. 14 (nieruchomości zajęte na prowadzenie nieodpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?