Czy stosowanie tylko kodu C.1.1 -C.1.3 przez organ wraz z pisemnym wyjaśnieniem właściciela, że pojazd został zakupiony podczas jego zamieszkiwania za granicą, umożliwia podjęcie pozytywnej decyzji o rejestracji pojazdu?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Nagórek Marcin
Odpowiedzi udzielono: 27 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wpis danych właściciela pod kodem C.2.1 - C.2.3. w zagranicznym dowodzie rejestracyjnym. Takiego kodu jednak on nie zawiera. Taki jest też jego wzór udostępniony na stronie Ministerstwa. Stosowany jest tylko kod C.1.1.-C.1.3 . - który mówi o danych posiadacza dowodu rejestracyjnego.

Czy stosowanie tylko kodu C.1.1 -C.1.3 przez organ wraz z pisemnym wyjaśnieniem właściciela, że pojazd został zakupiony podczas jego zamieszkiwania za granicą (art. 75 § 1 k.p.a.) umożliwia podjęcie pozytywnej decyzji o rejestracji pojazdu?

Mam na myśli art. 77 § 1 oraz art. 80 k.p.a. W prowadzonej korespondencji z organem zagranicznym twierdzi on, że cyt.: "osoba wymieniona na karcie (od C.1.1. do C.1.3) jest ostatnim właścicielem pojazdu według naszego rejestru. Zgodnie z naszym rejestrem osoba wymieniona w dokumencie (w C.6) to osoba, która wyeksportowała pojazd z Holandii.".

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX