Czy stawki dodatku funkcyjnego z załącznika do rozporządzenia o wynagrodzeniu pracowników samorządowych mają również zastosowanie do głównego księgowego, zatrudnionego na umowę o pracę w placówce oświatowej podległej powiatowi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piszko Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 października 2010 r.

PYTANIE

Głównej księgowej, oprócz wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia (np.: premii, dodatku za wysługę lat), dyrektor może przyznać dodatek funkcyjny. W państwa portalu znalazłam dużo informacji na temat dodatku funkcyjnego, o którym jest mowa w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm) - dalej r.w.p.s. - załącznik nr 2 do r.w.p.s. Tytuł tego załącznika wskazuje jednak, że dodatek ten jest dla pracowników samorządowych, ale zatrudnionych na podstawie wyboru i powołania.

Jak potraktować problem, gdy główna księgowa zatrudniona jest na umowę o pracę?

Czy stawki dodatku funkcyjnego z tego załącznika mają również zastosowanie do głównego księgowego, zatrudnionego na umowę o pracę w placówce oświatowej podległej powiatowi?

Jeśli nie, to proszę o wskazanie przepisów, które powinny mieć w takiej sytuacji zastosowanie?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX