Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Choromańska Iwona
Odpowiedzi udzielono: 7 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy jeśli, mając na względzie rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8.09.2015 r., z 14.10.2015 r. oraz z 29.08.2018 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. 1681), pracodawca podpisze porozumienie (realizacja ww. aktów) ze związkami zawodowymi i upoważnionymi przez Okręgową Radę Pielęgniarek i Położnych przedstawicielkami samorządu zawodowego pielęgniarek i położnych, że pielęgniarka świadcząca usługi w ramach umowy kontraktowej otrzyma dodatek kwotowy 8,00 zł za jedną godzinę świadczenia usług - nie będzie to naruszeniem przepisów (160 godzin x 8,00 zł = 1280,00 zł )?

Pielęgniarka w informacji do NFZ była wykazana w wymiarze 1,2 etatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?