Czy stawianie się do pracy pracownika w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości jest podstawą do rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Ambroziewicz Maciej
Odpowiedzi udzielono: 4 grudnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Pracownik - operator produkcji przyszedł w poniedziałek rano do pracy. Przebywając jeszcze w szatni przed rozpoczęciem pracy czuł się źle na skutek spożywanego dzień wcześniej alkoholu. Zaczyna wymiotować. Zgłasza brygadziście niedyspozycje i wnioskuje o urlop na żądanie. Brygadzista widząc zły stan pracownika postanawia odwieźć go do domu celem uniknięcia zdarzeń niebezpiecznych np. osłabnięcia pracownika w drodze do domu.

Czy sam fakt przekroczenia przez pracownika bramy zakładu pracy w rzeczonym przykładzie jest podstawą do zwolnienie dyscyplinarnego?

Ewentualnie jaką karę może nałożyć pracodawca? Czy powinien zostać zrobiony pomiar trzeźwości przez brygadzistę? Pracownik tłumaczył się, że nie spodziewał się że aż tak źle się poczuje, przestraszył się i złożył wniosek o urlop na żądanie.

Czy zgodne ze stanem faktycznym są argumenty, że nawet jeżeli pracownik był pod wpływem alkoholu i przekroczył bramę zakładową ale nie rozpocząć świadczyć pracy nie może ponieść konsekwencji?

Z mojej wiedzy wynika, że pracownik ani inna żadna inna osoba, audytor, wizytujący nie może przekroczyć terenu zakładu pracy będą pod wpływem alkoholu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX