Czy starostwo powiatowe może żądać od szkoły wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2022 r.
Autor odpowiedzi: Wrona Joanna
Odpowiedzi udzielono: 19 lipca 2022 r.

PYTANIE

Czy starostwo powiatowe może żądać od szkoły wydania orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej ucznia, dokumentów dotyczących stanu zdrowia: karty szczepień i karty zdrowia ucznia, nazwy i numeru ubezpieczenia ucznia, w związku z trwającą procedurą kierowania nieletniego do młodzieżowego ośrodka wychowawczego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX