Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ratajszczak Artur
Odpowiedzi udzielono: 31 maja 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starostwo powiatowe ma prawo odmówić ujawnienia w zasobie ewidencyjnym umowy dzierżawy zawartej na okres co najmniej 10 lat pomiędzy rolnikiem a jego zstępnym (dzieckiem) w oparciu o treść art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników?

Starostwo powiatowe twierdzi, że może rejestrować umowy dzierżawy zawierane na okres co najmniej 10 lat, ale tylko zawartej pomiędzy rolnikiem a osobą nie będącą zstępnym (dzieckiem rolnika).

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?