Czy starosta zobligowany jest do wydania zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny na podstawie art. 13 u.l.? - OpenLEX

Czy starosta zobligowany jest do wydania zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny na podstawie art. 13 u.l.?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 25 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor uzyskał ostateczną decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia zmiana lasu na użytek rolny.

Czy starosta zobligowany jest do wydania zezwolenia na zmianę lasu na użytek rolny na podstawie art. 13 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2022 r. poz. 672) – dalej u.l.?

Decyzja środowiskowa stanowi zagadnienie wstępne w stosunku do zmiany lasu na użytek rolny.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX