Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Lecińska Monika
Odpowiedzi udzielono: 10 kwietnia 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku, gdy w ewidencji gruntów jako właściciel wpisana jest osoba fizyczna, gmina lub inne podmioty niebędące Skarbem Państwa, a jako władający lub z oznaczeniem "inne" oraz "gospodarowanie" widnieje Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych (lub jego poprzednicy prawni), starosta wydaje decyzje o ustaniu stanu posiadania bez tytułu prawnego przez WZMiUW wyżej opisanych nieruchomości?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?