Czy starosta w decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej powinien wyznaczyć termin wykonania zadań poza okresem... - OpenLEX

Czy starosta w decyzji określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej powinien wyznaczyć termin wykonania zadań poza okresem lęgowym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 19 stycznia 2017 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w decyzji starosty wydanej na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach - dalej u.l. określającej zadania z zakresu gospodarki leśnej (trzebież, cięcia sanitarne) należy wyznaczyć termin wykonania zadań poza okresem lęgowym, tj. z wyłączeniem okresu od 1 marca do 15 października. Na jakiej podstawie prawnej organ może określić w decyzji termin wykonania zadań poza okresem lęgowym?

Czy określając termin wykonania zadań z zakresu gospodarki leśnej, organ nie powinien uwzględniać okresów lęgowych z uwagi na fakt, że w opisanym przypadku nie znajduje zastosowania ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX