Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Piętowska Ewa
Odpowiedzi udzielono: 17 lipca 2015 r.

PYTANIE

Starosta wydał pozwolenie wodnoprawne dla oczyszczalni ścieków komunalnych w aglomeracji o RLM 26.853 na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych innych niż ścieki bytowe, określając najwyższe dopuszczalne wartości zanieczyszczeń. Obowiązek pobierania próbek dotyczył tylko ścieków odpływających.

Czy w związku z art. 9 ustawy z 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.pr. wod. - oraz wejściem w życie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego - dalej r.w.ś.w.z. - obecnie starosta powinien zmienić przedmiotowe pozwolenie wodnoprawne wyłącznie w zakresie obowiązku pobierania próbek ścieków, tj. dopływających do oczyszczalni (stosownie do § 5 ust. 3 r.w.ś.w.z.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?