Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 sierpnia 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 3 kwietnia 2019 r.

PYTANIE

Czy starosta powinien wystąpić do burmistrza o opinię zgodnie z art. 41 ust. 6a ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach – dalej u.o. przed wydaniem zezwolenia na przetwarzanie odpadów, jeżeli wnioskodawca nie uzupełnił w ustawowym 6-miesięcznym okresie informacji i dokumentów wymaganych w trybie art. 9 ust. 2 ustawy z 20.07.2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw - dalej u.z.u.o.?

Starosta zamierza wskazać stronie na podstawie art. 79a ustawy z 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - dalej k.p.a., że nie są spełnione przesłanki zależne od strony, czyli nie przedłożyła dotąd wymaganych informacji i dokumentów. Jeśli nie spełni tych przesłanek, starosta zamierza odmówić wydania zezwolenia na przetwarzanie odpadów na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 u.o.

Czy zatem musi uzyskać opinię burmistrza, jeśli nie wydaje zezwolenia?

Czy właściwa jest procedura przyjęta przez starostę?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?