Czy starosta powinien wymagać od wnioskodawcy przedłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wiloch Łukasz
Odpowiedzi udzielono: 20 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta powinien wymagać od wnioskodawcy przedłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego do wniosku o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad nie załączyła decyzji o warunkach zabudowy ani nie chce przedłożyć miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, na których zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów destruktu asfaltowego, czy chociaż poinformować starostę o namiarach na mpzp lub załączyć zaświadczenie burmistrza o braku uchwalonego mpzp. W jej ocenie GDDKiA jest organem i starosta nie może jej wzywać (a przecież występuje jako wnioskodawca, wiec jest stroną postępowania, a nie organem), poza tym uważa, że mpzp jest znany staroście.

Czy faktycznie organowi ochrony środowiska starostwa powinien być znany każdy mpzp, jeśli nie jest w jego posiadaniu?

Na kim faktycznie spoczywa obowiązek wykazania, czy dla danego terenu objętego wnioskiem o wydanie zezwolenia na przetwarzanie odpadów został uchwalony mpzp?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX