Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 10 października 2019 r.
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 12 kwietnia 2018 r.

PYTANIE

Przedsiębiorca prowadzi działalność w zakresie naprawy i konserwacji maszyn i urządzeń. Serwis prowadzony jest u klienta, odpady powstałe w wyniku świadczenia usługi gromadzone są w magazynie w siedzibie firmy. Magazynowane są wyłącznie odpady wytwarzane przez wnioskodawcę. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy z 14.12.2012 r. o odpadach - dalej u.o., przedsiębiorca powinien uzyskać zezwolenie na zbieranie odpadów m.in. odpadów metali żelaznych i nieżelaznych z grupy 16 01.

Czy starosta powinien wezwać wnioskodawcę do przedłożenia decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w związku z prowadzeniem punktu zbierania lub przeładunku złomu?

Czy przy ustalaniu zgodności z przepisami prawa miejscowego należy traktować przedsiębiorcę jako firmę świadczącą usługi naprawy i konserwacji maszyn, czy jako punkt zbierania odpadów?

Zbieranie odpadów jest wyłącznie wynikiem naprawy maszyn i nie stanowi przedmiotu działalności spółki określonego w KRS.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?