Czy starosta powinien przyjąć to oświadczenie o zakazie wykonywania polowania jako kompletne, czy powinien czekać na rozstrzygnięcie postępowania spadkowego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 18 sierpnia 2021 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynęło oświadczenie o zakazie wykonywania polowania złożone przez córkę właściciela działki. W ewidencji gruntów i budynków widnieje dwóch właścicieli (rodzice osoby składającej oświadczenie). Córka, będąca osobą składającą oświadczenie, posiada pełnomocnictwo swoich rodziców do reprezentowania ich przed organami władzy i administracji publicznej, organami administracji samorządowej we wszelkich sprawach dotyczących ich osoby. Pełnomocnictwo obejmuje umocowanie pełnomocnika do składania wniosków i oświadczeń w instytucjach. Córka przedłożyła również staroście akt zgonu jednego z właścicieli działek (ojca) widniejącego w ewidencji gruntów jako właściciela tej działki, na której miałby być zakaz wykonywania polowania.

Czy starosta powinien przyjąć to oświadczenie jako kompletne, czy powinien czekać na rozstrzygnięcie postępowania spadkowego?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX