Czy starosta powinien powiadomić organy ścigania o naruszeniu terminu rejestracji zwierzęcia? - OpenLEX

Czy starosta powinien powiadomić organy ścigania o naruszeniu terminu rejestracji zwierzęcia?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Brzezińska Alicja
Odpowiedzi udzielono: 15 października 2010 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy osoba dokonująca rejestracji zwierząt gatunków wymienionych w załącznikach A i B do rozporządzenia Rady (WE) nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996 r. w sprawie ochrony gatunków fauny i flory w drodze regulacji handlu nimi, o fakcie niezachowania terminu określonego w art. 64 ust. 5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody - dalej u.o.p., powinna powiadomić organy ścigania (policję, prokuraturę)?

Zgodnie z przepisami u.o.p., obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku (art. 64 ust. 5 u.o.p.). Kto umyślnie nie zgłasza do rejestru, o którym mowa w art. 64 ust. 1 u.o.p. posiadanych lub hodowanych zwierząt, podlega karze aresztu albo grzywny (art. 127 pkt 3 u.o.p.).

Do Starostwa wpływają wnioski o zarejestrowanie zwierząt kupionych przed kilku miesiącami, a nawet latami.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?