Czy starosta powinien naliczyć opłatę podwyższoną za wydobywanie torfu bez wymaganej koncesji na działce osoby fizycznej? - OpenLEX

Czy starosta powinien naliczyć opłatę podwyższoną za wydobywanie torfu bez wymaganej koncesji na działce osoby fizycznej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 28 listopada 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w przypadku stwierdzenia, że na działce będącej własnością osoby fizycznej prowadzona była działalność związana z wydobywaniem torfu bez wymaganej koncesji (brak również pozwolenia wodnoprawnego ani innych decyzji administracyjnych) starosta jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej?

Na działce został wykonany obmiar geodezyjny, w wyniku wykonanych prac powstał nieregularny zbiornik wodny, wydobyty torf został zagospodarowany na działce właściciela.

Czy w związku z tym, że działalność nie miała charakteru działalności gospodarczej, wydobyty urobek został zagospodarowany, starosta jest zobowiązany do naliczenia opłaty podwyższonej za wydobywanie torfu bez koncesji?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX