Czy starosta powinien na wniosek strony umorzyć wszczęte w październiku 2012 r. i zawieszone od listopada 2012 r. postępowanie o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów jako bezprzedmiotowe?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2013 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta, w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21), powinien na wniosek strony umorzyć wszczęte w październiku 2012 r. i zawieszone od listopada 2012 r. postępowanie o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów jako bezprzedmiotowe?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX