Czy starosta powinien bezpośrednio przekazać podanie organom ścigania celem sprawdzenia i wymierzenia stosownej kary wynikającej z k.w.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 12 sierpnia 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty wpłynął wniosek mieszkanki miasta w sprawie problemów, jakie stwarza sąsiad. Sąsiad posiada psa, który biega po posesji bez kagańca/smyczy stanowiąc zagrożenie dla mieszkańców - krótko mówiąc narusza jeden z pkt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku, który powstał w oparciu o art. 4 ustawy z 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297) – dalej u.c.p.g.

Czy stanowisko w przedmiotowej sprawie Starosta powinien przekazać do Gminy (Burmistrza, któremu powierza się obowiązki związane z wykonaniem regulaminu), a ten po przeprowadzeniu kontroli (w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości) przekaże informację organom ścigania (policji) celem podjęcia działań wynikających z ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. z 2021 r. poz. 2008) - dalej k.w.?

Czy może starosta powinien bezpośrednio przekazać podanie organom ścigania celem sprawdzenia i wymierzenia stosownej kary wynikającej z k.w. (art. 10 ust. 2 i ust. 2a u.c.p.g.)?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX