Czy starosta poniesie konsekwencje, jeżeli rada powiatu nie podejmie uchwały w sprawie ograniczonego obszaru oddziaływania na środowisko uznając, że nie chcą takiego obszaru tworzyć, chociaż są przesłanki do jego utworzenia?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 11 maja 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta jako organ poniesie jakieś konsekwencje, jeżeli rada powiatu na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska – dalej p.o.ś. nie podejmie uchwały w sprawie ograniczonego obszaru oddziaływania na środowisko uznając, że nie chcą takiego obszaru tworzyć, chociaż są przesłanki do jego utworzenia w związku ze sporządzonym przeglądem ekologicznym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX