Czy starosta na wniosek właściciela może zmienić decyzję określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta na podstawie inwentaryzacji stanu lasu wydał decyzję, określając zadania z zakresu gospodarki leśnej, m.in. polegające na trzebieży wczesnej i cięciach sanitarnych. Zgodnie z opisem taksacyjnym, starosta określił maksymalną miąższość do pozyskania w m3 wskutek wykonania danego zadania. Według właściciela lasu twierdzi, że ilość pozyskanego drewna jest zbyt mała.

Co w opisanej sytuacji powinien zrobić starosta?

Czy powinien zmienić decyzję na wniosek właściciela, po zasięgnięciu opinii nadleśnictwa sprawującego nadzór (lustracja terenowa)?

Czy starosta powinien przyzwolić na pozyskanie większej ilości drewna w ramach wydanej już decyzji bez wydawania kolejnej?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access