Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Starosta nakazuje podmiotowi decyzją wydawaną na podstawie art. 362 ustawy z 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2019 r. poz. 1396) – dalej p.o.ś. przywrócenie środowiska do stanu właściwego poprzez wywiezienie zanieczyszczonej ziemi i nawiezienie ziemi czystej.

Czy starosta musi w decyzji zawrzeć obowiązek pobrania próbki gleby i oddania jej do analizy w celu sprawdzenia, czy prace zostały prawidłowo wykonane?

Czy starosta może poprzestać na uzyskaniu od strony oświadczenia, że prace zostały wykonane w sposób prawidłowy i niezagrażający środowisku?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację