Czy Starosta musi pobrać opłatę za udostępnienie skanów decyzji dotyczącej rekultywacji terenu poeksploatacyjnego?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Bartosiewicz Adam
Odpowiedzi udzielono: 10 września 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starostwa Powiatowego wpłynął wniosek od Regionalnego Dyrektora Lasów Państwowych o udostępnienie skanów decyzji dotyczącej rekultywacji terenu poeksploatacyjnego wydanych przez tutejszy organ.

Czy Starosta musi pobrać opłatę za udostępnianie informacji o środowisku (w postaci skanów ww. decyzji) zgodnie z art. 26 ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko - dalej u.u.i.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX