Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gall Marek
Odpowiedzi udzielono: 18 listopada 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Proszę o udzielenie opinii prawnej w następującej sytuacji. Zakład posiada ważne pozwolenie na emisję gazów i pyłów do powietrza. W wyniku kontroli przeprowadzonej przez WIOŚ stwierdzono, że w ramach ww. zakładu eksploatowane są dodatkowe emitory, które nie były ujęte w ww. pozwoleniu. W związku z powyższym WIOŚ wydał zarządzenia pokontrolne, w których zobligował zakład do złożenia wniosku - w oznaczonym terminie - do właściwego organu w celu aktualizacji strony formalno-prawnej w zakresie emisji do powietrza. Zakład złożył taki wniosek w oznaczonym terminie.

Czy starosta, jako organ właściwy do wydania pozwolenia, może wydać nową decyzję (tj. zmianę pozwolenia zgodnie z nowym wnioskiem strony), która będzie uwzględniała "brakujące" emitory, nieujęte w pierwotnym pozwoleniu?

Czy też starosta powinien najpierw wszcząć postępowanie w trybie art. 195 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś. w sprawie naruszania warunków pozwolenia (w związku z eksploatowaniem dodatkowych emitorów, nieujętych w pozwoleniu) i dopiero po zakończeniu tego postępowania i po stwierdzeniu, że zaniechano naruszeń, możliwe byłoby rozpatrzenie nowego wniosku o zmianę warunków pozwolenia?

Czy jednak w opisanej powyżej sytuacji wszczynanie postępowania w sprawie zaniechania naruszeń jest zasadne, skoro postępowanie takie de facto powinno prowadzić do demontażu emitorów nieujętych w pierwotnym pozwoleniu?

A następnie i tak te emitory ponownie zostałyby uregulowane w decyzji o zmianie pozwolenia.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?