Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 5 maja 2014 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wójt wystąpił o wycinkę drzew w lesie gminnym z uwagi na zagrożenie życia. Wykonana w 2008 r. (obowiązująca do 2017 r.) inwentaryzacja w swych wskazaniach gospodarczych dla danego wydzielenia zaleca pozostawienie starych egzemplarzy drzew. Powyższa inwentaryzacja nie przewiduje pozyskania drewna w tym wydzieleniu. Wizja terenowa wykazała, że na przedmiotowej powierzchni leśnej znajdują się drzewa porastające stromą skarpę, które pochylone są w kierunku linii energetycznej oraz zabudowy mieszkalnej. Powierzchnia ta nie jest przewidziana do użytkowania przedrębnego ze względu na stan drzewostanu.

Czy zagrożenie życia i mienia jest przypadkiem losowym, dla którego można by zastosować art. 23 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, z późn. zm.) - dalej u.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?