Czy starosta może zatwierdzić podział działek na terenach zamkniętych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Wasilewski Filip
Odpowiedzi udzielono: 5 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy w trybie ustawy z 10.04.2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 176) - dalej u.z.r.i.d. starosta może zatwierdzić podział działek na terenach zamkniętych, przejęcie na własność zarządcy drogi i czy może udzielić pozwolenia na budowę obiektów: części dróg - jezdnie, kanalizacja deszczowa, oświetlenie drogowe itp. na terenie zamkniętym (czy działka służąca transportowi kolejowemu, wymieniona w decyzji Ministra jako teren zamknięty, może być podzielona i zawężona)?

Czy jest inny tryb wydzielenia części działki z terenu zamkniętego, w celu usytuowania na niej obiektów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX