Czy starosta może zatwierdzić dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych, jeżeli w poszukiwaniu warstwy wodonośnej odstąpiono od założeń projektowych?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 14 sierpnia 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może zatwierdzić dokumentację hydrogeologiczną zasobów eksploatacyjnych ujęcia wód podziemnych, jeżeli w poszukiwaniu warstwy wodonośnej odstąpiono od założeń projektowych?

Wnioskodawca uzyskał w roku 2022 r. decyzję zatwierdzającą projekt robót geologicznych na wykonanie otworu studziennego o głębokości 85 m i zafiltrowaniu otworu rurą PCV o średnicy 140 mm i obliczonej przewidywanej wydajności studni - 6,0 m3/h. Brak było w projekcie zapisu mówiącego o upoważnieniu nadzoru geologicznego do korygowania głębokości projektowanego otworu (brak %). Ponadto w projekcie wpisano informację o dotychczasowym wykonaniu prac w rejonie projektowanych robót - tj. studni o gł. 168 m z 2015 r. i studni o gł. 94 m z 2005 r. Z wykonanych robót sporządzono w 2023 r. dokumentację hydrogeologiczną określająca zasoby eksploatacyjne ujęcia w wysokości 6,0 m3/h. Wykonano otwór do głębokości 96,0 m i zafiltrowano otwór rurą PVC o średnicy 225 mm.

Jak powinien postąpić organ geologiczny?

Czy może zatwierdzić przedłożoną dokumentację?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX