Czy starosta może wydatkować środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sporządzenie rejestru osuwisk?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 marca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy, zgodnie z art. 403 w związku art. 400a ust. 1 pkt 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., starosta może wydatkować środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sporządzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 110a p.o.ś.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX