Czy Starosta może wydać zgodę na wycinkę drzew, czy powinien analizować ustalenia miejscowego planu, pomimo tego, że ustawa o... - OpenLEX

Czy Starosta może wydać zgodę na wycinkę drzew, czy powinien analizować ustalenia miejscowego planu, pomimo tego, że ustawa o ochronie przyrody nie nakazuje Staroście, aby uzależniał wydanie decyzji od ustaleń planu?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Gawroński Tomasz
Odpowiedzi udzielono: 12 maja 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Gmina jako właściciel działki wystąpiła do Starosty o wycinkę drzew na terenie, dla którego miejscowy plan wskazuje, aby zachować istniejące zadrzewienia i zieleń.

Czy Starosta może wydać zgodę na wycinkę drzew, czy powinien analizować ustalenia miejscowego planu, pomimo tego, że ustawa z 16.04.2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2022 r. poz. 916) – dalej u.o.p. nie nakazuje Staroście, aby uzależniał wydanie decyzji od ustaleń planu?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX