Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny do: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 24 grudnia 2013 r.

PYTANIE

Czy starosta może wydać zezwolenie na zbieranie:

1.

leków innych niż wymienionych w 20 01 31 (kod 20 01 32),

2.

detergentów zawierających substancje niebezpieczne (kod 20 01 29*),

3.

odpadów ulegających biodegradacji (kod 20 02 01)

firmie, która prowadzi zbieranie odpadów pochodzących z działalności związanej z selektywnym odbieraniem od innych posiadaczy odpadów?

Zbieranie będzie obejmowało wstępne sortowanie.

Jakie warunki powinny być spełnione, by firma mogła prowadzić zbieranie ww. odpadów?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację