Czy starosta może wydać zaświadczenie, że na nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Krudysz Marcin
Odpowiedzi udzielono: 21 lipca 2020 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać zaświadczenie, że na nieruchomości zostały ustanowione formy ochrony przyrody w postaci parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru chronionego krajobrazu, Natura 2000, pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego, zespołu przyrodniczo-krajobrazowego, ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów, mając na uwadze, że utworzenie ww. form ochrony przyrody oraz uzgadnianie ich utworzenia nie znajduje się w kompetencji starosty?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX