Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę na podstawie starej decyzji, czy jednak winien honorować przepisy obecnie... - OpenLEX

Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę na podstawie starej decyzji, czy jednak winien honorować przepisy obecnie obowiązujące mówiące od 100 m odległości od rzeki, a nie jak w 2007 r. 15 m od rzeki?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 26 lipca 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Inwestor w 2007 r. otrzymał decyzję o warunkach zabudowy na budowę domu mieszkalnego w odległości 15 metrów od rzeki. Teren inwestycji znajduję się w Kaszubskim Parku Krajobrazowym, dla którego w 2011 r. sejmik województwa pomorskiego uchwalił cele ochrony dla terenów położonych w parku i ustanowił strefę zakazu zabudowy w pasie szerokości 100 m od linii brzegów rzek, jezior i innych zbiorników wodnych. Inwestor wystąpił na podstawie tej decyzji o warunkach zabudowy z 2007 r. o pozwolenie na budowę.

Czy starosta może wydać pozwolenie na budowę na podstawie tej starej decyzji, czy jednak winien honorować przepisy obecnie obowiązujące mówiące od 100 m odległości od rzeki, a nie jak w 2007 r. 15 m od rzeki?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX