Czy starosta może wydać decyzję z art. 13 ust. 2 u.l.?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Okoń Michał
Odpowiedzi udzielono: 3 czerwca 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o zmianę 0,35 ha lasu na użytek rolny, który jest części działki o pow. 1,50 ha stanowiącej Ls. Dla terenu tego nie ma UPUL lecz inwentaryzacja stanu lasu. Na przedmiotowej powierzchni 0,35 ha zgodnie z inwentaryzacją stanu lasu jest halizna bez odnowienia.

Czy starosta może wydać decyzję z art. 13 ust. 2 ustawy z 28.09.1991 r. o lasach - dalej u.l.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX