Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 13 czerwca 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty w 2016 r. wpłynął wniosek o wyłączenie gruntu z produkcji rolnej klasy RIIIa o powierzchni 487 m˛ pod istniejącym budynkiem mieszkalnym. Na daną działkę w 2012 r. zostało wydane pozwolenie na budowę. Działka leży w granicach administracyjnych miasta - w czasie, gdy zostało wydane pozwolenie na budowę obowiązywał art. 5b ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych - dalej u.o.g.r.l. Nie istniał wtedy obowiązek wyłączania gruntów z produkcji rolnej znajdujących się w granicach administracyjnych miast. W MPZP działka przeznaczona jest na cele nierolnicze i nieleśne.

Jak postąpić w opisanym przypadku, jeśli wniosek o wyłączenie pod istniejącym budynkiem został złożony w 2016 r., natomiast pozwolenie na budowę zostało wydane w 2012 r.?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację