Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 9 października 2019 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek o wydanie decyzji na wyłączenie gruntów rolnych klasy III położonych na terenie wsi pod budowę budynku mieszkalnego. Na przedmiotową inwestycję wójt w 2012 r. wydał decyzję o warunkach zabudowy, która została uzgodniona pozytywnie przez starostę w zakresie ochrony gruntów rolnych. W roku 2012 nie było art. 7 ust. 2a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów i leśnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1161) – dalej u.o.g.r.l. Po analizie wniosku obecne zapisy prawne a dokładnie art. 7 ust. 2a nie jest spełniony.

Czy mimo tego starosta może wydać decyzję na wyłącznie omawianych gruntów z produkcji rolniczej?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX? Zamów prezentację