Czy Starosta może wydać decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Cybulska Agnieszka
Odpowiedzi udzielono: 30 października 2018 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Do Starosty do referatu budownictwa wpłynęło zgłoszenie na postawienie budynku gospodarczego na gruntach rolnych klasy III w obrębie wsi. Na budowę budynku gospodarczego, na które jest wymagane jedynie zgłoszenie, nie jest wymagane uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. Referat budownictwa wezwał wnioskodawcę o przedłożenie ostatecznej decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów klasy III pod budowę budynku gospodarczego.

Czy Starosta może wydać decyzję na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej w przypadku braku decyzji o warunkach zabudowy?

Oczywiście teren inwestycji nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego. Należy nadmienić, że przedmiotowe grunty spełniają warunki art. 7 ust. 2a ustawy z 3.02.1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Jednak czy można je brać pod uwagę w tej sytuacji?

Czy istnieje możliwość wydania decyzji na wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej oraz przejęcie przez referat budownictwa zgłoszenia budowy budynku gospodarczego?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access