Czy starosta może wydać decyzję na przetwarzanie destruktu asfaltowego (proces R12) w miejscu wytworzenia na planowaną do budowy w latach 2027-2029 obwodnicę?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Kościuk Agata
Odpowiedzi udzielono: 22 kwietnia 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może wydać decyzję na przetwarzanie destruktu asfaltowego (proces R12) w miejscu wytworzenia na planowaną do budowy w latach 2027-2029 obwodnicę?

Wnioskodawca GDDKiA obecnie nie posiada tytułu prawnego do nieruchomości, przez które będzie przebiegała trasa obwodnicy i jest na etapie uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jest to przedsięwzięcie mogące potencjalnie oddziaływać na środowisko). Wniosek nie zawiera trasy planowanej obwodnicy, jedynie jest informacja, że przetwarzanie będzie się odbywało również na planowanych do realizacji zadaniach na terenie powiatu.

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX