Czy starosta może wydać decyzję, jeżeli dla działki nie była ustalona linia brzegu i brak też księgi wieczystej?

Pytania i odpowiedzi
Status:  Aktualne
Autor odpowiedzi: Schwarz Hubert
Odpowiedzi udzielono: 16 lutego 2024 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Wody Polskie wystąpiły do starosty z wnioskiem o wydanie decyzji stwierdzającej przejście do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa gruntów pokrytych wodami płynącymi. Dla przedmiotowej działki nie była ustalona linia brzegu, brak też księgi wieczystej. W ewidencji gruntów widnieje władanie samoistne Rejon Dróg Publicznych, grunty o pow. 00147 Wp. Wody Polskie stan faktyczny potwierdzają na podstawie Hydroportalu oraz map podziału hydrograficznego polski.

Czy starosta może wydać decyzję?

Jeśli nie to czy powinien ustalić linię brzegu i uregulować księgę wieczystą?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX