Czy starosta może ustalić termin dokonania rozbiórki na 30 dni od dnia ogłoszenia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub... - OpenLEX

Czy starosta może ustalić termin dokonania rozbiórki na 30 dni od dnia ogłoszenia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Prochera Witold
Odpowiedzi udzielono: 12 lutego 2022 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

W dniu 30.04.2020 r. starosta warszawski zachodni wydał postanowienie na wniosek inwestora, powołując się na art. 15zzs i art. 15zzr ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2095) - dalej u.s.r.c. wydłużające termin rozbiórki tymczasowego obiektu budowlanego, niepołączonego trwale z gruntem - ustalając termin dokonania rozbiórki na 30 dni od dnia ogłoszenia ustania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii w Polsce.

Czy na podstawie ww. przepisów starosta miał prawo wydać ww. postanowienie, czy ono ma moc prawną?

Czy w jakiś sposób istnieje możliwość uchylenia ww. postanowienia?

Czy na podstawie tych przepisów stan epidemii w Polsce nadal trwa?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX