Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Nieć Anna
Odpowiedzi udzielono: 7 lipca 2015 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może udzielić zezwolenia na zbieranie odpadów (niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne) na terenie działki, która zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zlokalizowana jest na terenie oznaczonym symbolem 12 Up/U - teren usług publicznych z dopuszczeniem usług nieuciążliwych?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

Zaloguj się do LEX | Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?