Czy starosta może przyjąć zgłoszenie przebudowy urządzenia melioracji wodnych zgodnie z art. 197 ust. 1 pr.wod., skoro w art.... - OpenLEX

Czy starosta może przyjąć zgłoszenie przebudowy urządzenia melioracji wodnych zgodnie z art. 197 ust. 1 pr.wod., skoro w art. 29 ust. 2 pkt 9 pr.bud. pozostało określenie ,,urządzenia melioracji wodnych szczegółowych''?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 22 listopada 2019 r.
Autor odpowiedzi: Mikołajewska-Janiaczyk Małgorzata
Odpowiedzi udzielono: 23 stycznia 2018 r.

PYTANIE

Czy starosta może przyjąć zgłoszenie zabudowy cieku rurą betonową dn 800, czyli przebudowy urządzenia melioracji wodnych zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy prawo wodne w brzmieniu obowiązującym od stycznia b.r., skoro w ustawie prawo budowlane w art. 29 ust. 2 pkt 9 pozostało określenie ,,urządzenia melioracji wodnych szczegółowych'', a określenia szczegółowych nie ma już w w nowym prawie wodnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX

| Nie korzystasz jeszcze z programów LEX?