Czy starosta może przeznaczyć środki finansowe, pochodzące z tytułu opłat i kar, na wykonywanie badań zanieczyszczeń gleby i ziemi?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Ćwiek Piotr
Odpowiedzi udzielono: 19 września 2016 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może przeznaczyć środki finansowe, pochodzące z tytułu opłat i kar, zgodnie z art. 402 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska - dalej p.o.ś., na wykonywanie badań zanieczyszczeń gleby i ziemi?

ODPOWIEDŹ

Full content available after logging in to LEX

Log in to LEX | Don't use LEX programs yet? Order test access