Czy starosta może przeprowadzić na wniosek gminy kontrolę działalności spółki wodnej w zakresie wykraczającym poza podejmowane przez nią uchwały, jeżeli w spółce nie ma żadnych nieprawidłowości?

Pytania i odpowiedzi
Status: Nieaktualne, stan prawny na: 31 grudnia 2017 r.
Autor odpowiedzi: Jerzy Janusz
Odpowiedzi udzielono: 14 maja 2014 r.

PYTANIE

Do starosty wpłynął wniosek rady gminy o przeprowadzenie kontroli działalności spółki wodnej, ogólnie sformułowany, bez podania konkretnych zarzutów. Należy dodać, że na odbytym miesiąc temu walnym zgromadzeniu spółki nie zgłaszano żadnych zastrzeżeń do jej działalności. Również podjęte uchwały przesłane do starosty przez zarząd spółki nie były niezgodne z prawem czy statutem spółki.

Czy w związku z tym starosta ma prawo kontrolować spółkę w zakresie wykraczającym poza podejmowane przez nią uchwały?

Na przykład z zakresu finansów, czy też rozliczania wykonanych robót itp.?

Jeżeli nie, to kto taką skargę powinien rozpatrywać?

Gdzie zainteresowany członek spółki, czy jak w tym przypadku rada gminy, powinny kierować swoje wnioski o przeprowadzenie takiej kontroli?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX