Czy starosta może odmówić aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków w sytuacji, gdy w EG ujawniona jest decyzja o wyłączeniu gruntów o innej powierzchni niż to przedstawiono w operacie ewidencyjnym?

Pytania i odpowiedzi
Status: Aktualne
Autor odpowiedzi: Oziemska Sara
Odpowiedzi udzielono: 7 marca 2023 r., stan prawny dotychczas nie uległ zmianie

PYTANIE

Czy starosta może odmówić aktualizacji informacji zawartych w ewidencji gruntów i budynków na podstawie art. 24 ust. 2c ustawy z 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne - dalej pr.geod. w sytuacji, gdy w EG ujawniona jest decyzja Starosty o wyłączeniu gruntów z produkcji rolniczej o innej powierzchni niż to przedstawiono w operacie ewidencyjnym?

ODPOWIEDŹ

Pełna treść dostępna po zalogowaniu do LEX